Information kring Covid-19 – uppdaterad den 10 januari 2022

Hos oss på Wagners är du alltid välkommen att äta en välsmakande lunch eller middag, kanske ta ett glas vin i vår bar – dock nu bara sittande. Vår restaurang är öppet som vanligt och vi har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att ni skall känna er så trygga som möjligt.

Våra gäster och medarbetares välbefinnande står alltid i centrum hos oss. På Wagners ska man känna sig trygg – oavsett om vi lever i rådande pandemi eller inte.

Vi håller oss löpande uppdaterade om utveckling kring pandemin och följer de rekommendation, riktlinjer och instruktioner som ges av Folkhälsomyndigheten och andra nationella myndigheter.

För oss är det helt naturligt att vi följer och uppdaterar våra rutiner kring hygien och städning för att undvika virus i alla dess former, inklusive Covid-19.

Vi har sedan vår öppning alltid tillämpat bordsplacering och gör vårt yttersta för att undvika att folksamlingar uppstår till exempel genom bordsservering och rutiner för att se till att köbildning inte uppstår. Vi tillhandahåller även desinfektionsmedel på ett flertal platser i restaurang och toalett för både gäster och medarbetare.

Vi ser till att våra medarbetare är informerade om den rådande situationen och vilka åtgärder man ska ta för att förebygga eventuell smittspridning, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi uppmuntrar dem även att sköta handhygienen mer noggrant än tidigare samt vara extra observanta på sjukdomssymptom och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom. Vi erbjuder ökad tillgång till handrengöring och desinfektionsmedel i alla personalutrymmen.

Den 23 december 2021 införde Folkhälsomyndigheten särskilda föreskrifter för restauranger, innebärande:

  • Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord eller bardisk.
  • Ett sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till andra sällskap åt alla håll. 
  • Undvika köer i restaurangen.
  • Informera sina besökare om hur smittspridningen kan undvikas.
  • Erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
  • Följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder.
  • Säkerställa att personalen får information om hygienåtgärder för att förhindra smitta. 

Den 12 januari 2022 införs följande nya föreskrifter:

  • Begränsning om som mest 8 personer i varje sällskap vid ett och samma bord.
  • Serveringen i restaurangen skall avslutas senast kl 23.00.

Önskar du ta del av ytterligare information kring Folkhälsomyndighetens föreskrifter hittar du dessa i länken nedan:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/